Mythos

Hermaphroditus I  2001  Kunstharz, Steinmehl, Ölfarbe auf Leinwand  210 x 85 cm
Hermaphroditus I 2001 Kunstharz, Steinmehl, Ölfarbe auf Leinwand 210 x 85 cm